ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครู ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา.

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 440 ครั้ง