ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (อ่าน 187) 02 มี.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 288) 21 ธ.ค. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย (อ่าน 340) 14 ส.ค. 63
ช่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เข้ามาให้บริการตัดผมนักเรียนฟรี (อ่าน 499) 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 682) 24 ก.ค. 63
ต้อนรับสมาชิกใหม่ ครูผู้ช่วยสาขาวิชาภาษาไทยสู่รั้วป่าคลอก (อ่าน 444) 24 ก.ค. 63
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด19 (อ่าน 590) 22 ก.ค. 63
โรงเรียนบ้านป่าคลอกได้รับการอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาจากท่านเรวัต อารีรอบ (อ่าน 470) 20 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 429) 16 มิ.ย. 63
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 524) 26 พ.ค. 63
คณะครูเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 426) 18 พ.ค. 63
อบจ.ภูเก็ตให้ความอนุเคราะห์ฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 524) 07 พ.ค. 63
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 159) 07 พ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ บริเวณหาดทรายแก้ว (อ่าน 399) 18 ม.ค. 63
วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ (อ่าน 672) 14 ธ.ค. 62
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ (อ่าน 403) 11 ธ.ค. 62
กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 311) 05 ธ.ค. 62
นิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 376) 01 ธ.ค. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 307) 08 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 341) 17 ต.ค. 62
การประชุมผ่านfacebook live เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร (อ่าน 462) 18 ก.ย. 62
งานศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (อ่าน 368) 31 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ (อ่าน 351) 20 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (อ่าน 359) 26 มิ.ย. 62
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร (อ่าน 480) 16 มิ.ย. 62
โครงการอบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเทพวนาราม (อ่าน 475) 07 มิ.ย. 62
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าบางแป (อ่าน 508) 03 มิ.ย. 62
ร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล ณ ศาลากลาง (อ่าน 443) 28 พ.ค. 62
นายเกษวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกรับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 754) 28 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการชี้แจงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 550) 25 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการกำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี 62 (อ่าน 388) 19 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านป่าคลอก ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 (อ่าน 389) 19 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 448) 19 พ.ค. 62
ด่วน! ประชุมผ่านระบบVideo Conference (อ่าน 305) 02 พ.ค. 62
พ่นหมอกควันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 333) 02 พ.ค. 62
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 311) 22 เม.ย. 62
จัดสถานที่เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษก (ร.10) (อ่าน 462) 05 เม.ย. 62
ประเมิณเข้มความก้าวหน้าระยะที่๒โครงการ๑ตำบล๑โรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 334) 28 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอกรณรงค์เชิญชวนพร้อมใจไปเลือกตั้ง (อ่าน 439) 09 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอกดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 535) 07 มี.ค. 62