ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ บริเวณหาดทรายแก้ว (อ่าน 59) 18 ม.ค. 63
วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ (อ่าน 61) 14 ธ.ค. 62
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ (อ่าน 30) 11 ธ.ค. 62
กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 20) 05 ธ.ค. 62
นิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 35) 01 ธ.ค. 62
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 59) 08 พ.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 96) 17 ต.ค. 62
การประชุมผ่านfacebook live เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร (อ่าน 148) 18 ก.ย. 62
งานศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (อ่าน 135) 31 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ (อ่าน 145) 20 ก.ค. 62
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (อ่าน 164) 26 มิ.ย. 62
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร (อ่าน 226) 16 มิ.ย. 62
โครงการอบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเทพวนาราม (อ่าน 231) 07 มิ.ย. 62
ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าบางแป (อ่าน 254) 03 มิ.ย. 62
ร่วมชมงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล ณ ศาลากลาง (อ่าน 196) 28 พ.ค. 62
นายเกษวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกรับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 440) 28 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการชี้แจงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 297) 25 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการกำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี 62 (อ่าน 139) 19 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนบ้านป่าคลอก ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 (อ่าน 158) 19 พ.ค. 62
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 197) 19 พ.ค. 62
ด่วน! ประชุมผ่านระบบVideo Conference (อ่าน 122) 02 พ.ค. 62
พ่นหมอกควันเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 135) 02 พ.ค. 62
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 126) 22 เม.ย. 62
จัดสถานที่เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีราชาภิเษก (ร.10) (อ่าน 227) 05 เม.ย. 62
ประเมิณเข้มความก้าวหน้าระยะที่๒โครงการ๑ตำบล๑โรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 162) 28 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอกรณรงค์เชิญชวนพร้อมใจไปเลือกตั้ง (อ่าน 178) 09 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอกดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 236) 07 มี.ค. 62
คณะกรรมการกลางร่วมตรวจข้อสอบ NT แบบเขียนตอบ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 230) 07 มี.ค. 62
ร่วมระดมความคิดเห็น ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ (อ่าน 143) 26 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมโครงการเทศกาลอาหาร ของหรอยป่าคลอก (อ่าน 196) 25 พ.ย. 61
โรงเรียนบ้านป่าคลอกจัดกิจกรรมบูรณาการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 (อ่าน 196) 23 พ.ย. 61
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 (อ่าน 184) 23 พ.ย. 61
โรงเรียนบ้านป่าคลอกต้อนรับสมาชิกใหม่สู่รั้วเหลือง-ดำ (อ่าน 2) 02 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตรฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ (อ่าน 2) 02 พ.ย. 61
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 195) 26 มิ.ย. 61
กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 214) 26 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม (อ่าน 268) 31 พ.ค. 61