ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "ด้วยรักของแม่" ประจำปี 2560
วางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมไหว้แม่เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก/การแต่งกายสวมชุดสีฟ้าหรือขาว
28 ก.ค. 60 กิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก
เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนท่าสัก เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก กิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณป่าชายเลนชุมชนท่าสัก เทศบาลตำบลป่าคลอก
27 ก.ค. 60 กิจกรรมปลูกต้นโกสนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
นักเรียนชั้น ป.4-6 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดชายหาดท่าหลาและปลูกต้นโกสนร่วมกับเทศบาลตำบลป่าคลอก ณ บริเวณหาดท่าหลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต