ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
136 หมู่ที่ 2 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่   ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-609206 เบอร์โทรสาร 076-609206
Email : -
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087313989424


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :