ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐น. โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดการประชุมแบ่งเป็นสองรอบ ตามตารางการมาเรียนของนักเรียนตามนโยบายการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านป่าคลอก รวมไปถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนอกจากนี้ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นยังได้มอบเงินค่าเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองในวันดังกล่าวด้วย.

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 964 ครั้ง