ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด19

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าคลอก ในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 837 ครั้ง