ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านป่าคลอกได้รับการอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาจากท่านเรวัต อารีรอบ

วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครู ขอขอบพระคุณ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ในการให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นยาบริเวณรอบโรงเรียน โรงอาหาร และตามห้องเรียนต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓.

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 667 ครั้ง