ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงการพิจารณามาตรการ แนวทาง ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านป่าคลอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด.

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 585 ครั้ง