ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล

วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.วันชัย หวังสวาสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งผลจากการนิเทศในครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้รับขวัญและกำลังใจรวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด.

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 795 ครั้ง