ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อติดตามการเรียนการสอนทางไกล

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้มีมาตรการให้คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก ดำเนินการเยี่ยมบ้านพบปะนักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครอง เพื่อติดตามและให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ออกอากาศในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและรับทราบปัญหาต่างๆอย่างทั่วถึง.

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 168 ครั้ง