ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจารุวรรณ บุญมีมีไชย รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครู ให้การต้อนรับนางอุมาวรรณ ตะวัน และ นางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ในการเข้ามานิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการออกนิเทศครั้งนี้ได้ติดตามในส่วนของโครงการอาหารกลางวัน โครงการอ่นออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ห้องเรียนป.  และงานในส่วนต่างๆ ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.

โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 45 ครั้ง