ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าคลอก ได้ลงสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๒.

                               โรงเรียนบ้านป่าคลอกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้.

 

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,00:00   อ่าน 59 ครั้ง