ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าคลอก โดยมีนายปัณยา สำเภารัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานเงินคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนบ้านป่าคลอกได้ดำเนินงานตามแผนต่อไป. 
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 69 ครั้ง