ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผ่านfacebook live เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก และคณะครูผู้รับผิดชอบการทำงานแต่ละฝ่าย เข้าร่วมการประชุมระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกับโรงเรียนในสังกัด โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร โดยเข้าร่วมประชุมผ่านทาง facebook live ทั้งนี้เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การบริหารจัดการภายใน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และงบประมาณ.
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,00:00   อ่าน 118 ครั้ง