ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา" พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับโรงเรียนบ้านป่าคลอก โรงเรียนบ้านเชิงทะเล และโรงเรียนบ้านแหลมทราย  ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันพัฒนาวิชาการด้านคณิตศาสตร์ สู่การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป.

โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 136 ครั้ง