ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันยาเสพติดโลก

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หน้าเสาธง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อนำไปสู่การเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข” ต่อไป.

โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 156 ครั้ง