ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

วันที่ ๑๓ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๕  ณ แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน และสถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า.

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 204 ครั้ง