ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเทพวนาราม
โรงเรียนบ้านป่าคลอกนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลตำบลป่าคลอก ในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก) โดยมีคณะครูและนักเรียนศาสนาพุทธระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนได้ศึกษา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพต่อไป.
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 203 ครั้ง