ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการกำกับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปี 62

 วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม กำกับ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อร่วมดำเนินงาน ติดตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน , โครงการอาหารกลางวัน , โครงการอาหารเสริม(นม)  และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน.         

 

โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 78 ครั้ง