ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "วันคริสต์มาส" ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดกิจกรรม "วันคริสต์มาส" ประจำปี 2565 โดยวันคริสต์มาสจะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมวันคริสต์มาสที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมและใช้โอกาสนี้ในการแสดงออกและแสดงความสามารถของตนเองเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีวินัย ความสามัคคี การมีน้ำใจและการทำงานร่วมกัน

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,09:43   อ่าน 211 ครั้ง