ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โอลด์ ภูเก็ต ฟาร์ม
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านป่าคลอกเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โอลด์ ภูเก็ต ฟาร์ม โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย เช่น นั่งเกวียนชมทัศนียภาพ การผลิตยางพารา ชมไร่สับปะรด การทำนาปลูกข้าว การสีข้าวฝัดข้าว การร่อนแร่และฐานบ้านเรือนไทยเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยอดีต นอกจากนี้คณะครูและนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชายหาดในยาง ทั้งนี้ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้ติดตามไปให้กำลังใจและตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย.

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,19:54   อ่าน 36 ครั้ง