ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครู ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมีนางสาวภิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครู(Model Teacher และ Buddy Teacher)ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Professional Learning Community : PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก.

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 63 ครั้ง