ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมกิจกรรมเยาวชนปลอดภัย

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการรงเรียนบ้านป่าคลอก มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนปลอดภัย เพื่อเป็นการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น ณ ส่วนฝึกอบรม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต.

โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 91 ครั้ง