ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการเรียนการสอนตามนโยบายจุดเน้น

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก มอบหมายให้คณะครูต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ นางอำไพวิย์ จุ่งพิวัฒน์ นางอุมาวรรณ ตะวัน และนางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ในการนิเทศติดตาม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ตามประเด็นนิเทศดังนี้ (๑)การพัฒนาการอ่านการเขียนห้องเรียน ป.๗ (๒)เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน (๓)การจัดการศึกษาเรียนรวม (๔)สถานศึกษาพอเพียง และ (๕)การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ ๓. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านป่าคลอก.

โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 99 ครั้ง