ข่าวประชาสัมพันธ์
ิจกรรมจิตอาสาเครือข่ายป่าคลอก

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมกิจกรรม “เครือข่ายป่าคลอกจิตอาสา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เราทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งทางโรงเรียนบ้านบางโรงร่วมด้วยมูลนิธิอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติอันดามัน ณ สนามโรงเรียนบ้านบางโรง และร่วมกิจกรรมปลูกป่าไม้ชายเลน ณ บ่อกุ้งป่าชายเลน หมู่ที่ ๓ บ้านบางโรง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี จุดประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ.

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 97 ครั้ง