ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครูจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข.

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 100 ครั้ง