ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยนายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน และตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บริหารและคณะครู พร้อมด้วยนำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้คุณครูโดยพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้น ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน.

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 27 ครั้ง