ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมกับโรงแรมโคโม่ พ้อยท์ ยามูร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคุ้มครองโลก
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมกับโรงแรมโคโม่ พ้อยท์ ยามูร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคุ้มครองโลก โดยมีกิจกรรมปลูกต้นเสาวรสและกิจกรรมให้ความรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าให้กับทางโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพื้นที่สีเขียวและปลูกพันธุ์ไม้ที่ทางโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์สร้างรายได้สำหรับนักเรียนและโรงเรียน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,12:15   อ่าน 50 ครั้ง