ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายในเครือข่ายป่าคลอก “เครือข่ายป่าคลอกเกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเครือข่ายป่าคลอก "เครือข่ายป่าคลอกเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนักกีฬาและผู้มีเกียรติในการแข่งขันฯ พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ ดาบเหล็ก รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ นางสาวลดาวัลลิ์ เลขอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาล , นายพูลสิทธิ์ รอบคิด สมาชิกสภาเทศบาล , นายดิเรก คงนาม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กลุ่มเครือข่ายป่าคลอก , ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก , พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลป่าคลอก , ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าคลอก

ภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100087313989424&set=a.141690212084778
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,14:47   อ่าน 37 ครั้ง