ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" โดยมีนางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน ป่าคลอก กล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน การมอบทุนการศึกษา แจกของขวัญและของรางวัลให้นักเรียน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของขวัญของรางวัล ขนมและเครื่องดื่มแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านป่าคลอกภาพกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set?vanity=100087313989424&set=a.137768909143575
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,14:41   อ่าน 35 ครั้ง