ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน 2565 ป่าคลอกเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าคลอก นำโดยนางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียน ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขันกรีฑา ฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้านและการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง คณะครูและผู้ปกครอง จัดขึ้นวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าคลอก

ลิ้งค์ประมวลภาพกิจกรรม
https://photos.google.com/share/AF1QipM1_YhIXiDmV9j6PK6lJX64IxnJE2CLWLE9zlMtBuSszf6izxkXDJEDGDGvAf7qyA?key=b3lGWVp0QWY3d0MyaEJMYW1VWDNnRUNETmRiakVR

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2566,14:35   อ่าน 40 ครั้ง