ภาพกิจกรรม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง(PA)ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครู ให้การต้อนรับ นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมคณะประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  และเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก.

โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,15:31   อ่าน 247 ครั้ง