ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล(DLTV) รวมถึงชี้แจงข้อราชการต่างๆให้กับคณะครูได้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านป่าคลอก.

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,18:55   อ่าน 400 ครั้ง