ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจารุวรรณ บุญมีมีไชย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะผู้ปกครองที่มาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อรับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติของโรงเรียน พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,16:50   อ่าน 563 ครั้ง