ภาพกิจกรรม
ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เข้าร่วมชมการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางจารุวรรณ  บุญมีมีไชย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านป่าคลอก. 
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,20:13   อ่าน 804 ครั้ง