ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะนักเรียนในวันแรกของการเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าคลอก กล่าวทักทายและพบปะกับนักเรียน ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านป่าคลอก.

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,20:11   อ่าน 480 ครั้ง