ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการ
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครู ให้การต้อนรับนายชาญคณิต นาวีว่อง ประธานคณะกรรมการนิเทศ และคณะนิเทศติดตาม ในการเข้ามานิเทศติดตาม โครงการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ นโยบายพระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทางผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และตอบคำถามเอกสารอ้างอิง ประกอบการนิเทศติดตาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,17:05   อ่าน 645 ครั้ง