ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสำหรับนักเรียนเรียนร่วม
วันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก มอบหมายให้คุณครูนำนักเรียนกลุ่มเรียนร่วม เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าคลอก. 
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562,17:01   อ่าน 157 ครั้ง