ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา) ของเทศบาลตำบลป่าคลอกร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าคลอก ณ วัดโสภณวนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป.

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,18:53   อ่าน 138 ครั้ง