ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกพร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูที่มีต่อศิษย์เพื่อกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป.

โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,20:17   อ่าน 849 ครั้ง