ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒  นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครูจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ รวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม.

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,12:17   อ่าน 127 ครั้ง