ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอก
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้ทำการเปิดกิจกรรมชุมนุมตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งให้นักเรียนได้เลือกเป็นสมาชิกของชุมนุมต่างๆตามความสนใจ โดยมีทั้งหมด ๘ กิจกรรมชุมนุม ทั้งนี้กิจกรรมการเลือกชุมนุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมาก และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี.

โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2562,19:36   อ่าน 238 ครั้ง