ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จบแล้ว!ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา2561
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมีท่าน ผอ.เกษมวุฒิ แจ่มใส เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งคณะครูได้พูดให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะจบจากรั้วบ้านป่าคลอก ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความสุขจากคณะคุณครูและลูกศิษย์ ทำให้การดำเนินงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนตลอดไป. 
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,12:17   อ่าน 422 ครั้ง