ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านป่าคลอกจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โดยมีท่าน ผอ.เกษมวุฒิ แจ่มใส เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกสู่ชุมชนภายนอก และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดบูธขายของต่างๆมากมาย โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและคณะผู้ปกครองเป็นอย่างดี ทำให้กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดี.

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,12:02   อ่าน 408 ครั้ง