รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านป่าคลอก
136 หมู่ที่ 2 ถนนท่าเรือ-เมืองใหม่   ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
เบอร์โทรศัพท์ 076-609206 เบอร์แฟกส์ 076-609206
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :