ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ












สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2017
ปรับปรุง 14/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 121846
Page Views 151243
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กมลา กะทู้ 076279239
2 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
8 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
9 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
10 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
11 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
13 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
14 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-609206
15 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง 076-528064
16 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
17 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
18 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
19 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
20 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
21 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
22 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
23 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง
24 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
25 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
26 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
29 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนวัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
33 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
35 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
36 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-76-206-258
37 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
38 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
39 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
40 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
41 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
42 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต 0869486700
43 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
46 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
51 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
62 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
66 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
68 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
70 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
71 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
72 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต