ผู้บริหาร

นางสาวกุลธิดา พรมทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/01/2017
ปรับปรุง 17/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 285722
Page Views 345912
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กะทู้ กะทู้
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29(กะทู้) กะทู้ กะทู้
3 โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่ กะทู้ กะทู้
4 โรงเรียนบ้านกะทู้ กะทู้ กะทู้
5 โรงเรียนกะทู้วิทยา กะทู้ กะทู้
6 โรงเรียนบ้านบางทอง กะทู้ กะทู้
7 โรงเรียนบ้านไสน้ำเย็น ป่าตอง กะทู้
8 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ป่าตอง กะทู้ 0-7634-6798
9 โรงเรียนบ้านกะหลิม ป่าตอง กะทู้
10 โรงเรียนถลางวิทยา ถลาง
11 โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา ถลาง
12 โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง
13 โรงเรียนบ้านบางโรง ป่าคลอก ถลาง 076529104
14 โรงเรียนบ้านพารา ป่าคลอก ถลาง 076-528064
15 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ป่าคลอก ถลาง 076-260-448,076-260-444,08-1732-1927
16 โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ป่าคลอก ถลาง
17 โรงเรียนบ้านป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง 076-609206
18 โรงเรียนบ้านเกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง 076530003
19 โรงเรียนบ้านลิพอน ศรีสุนทร ถลาง 076-617243
20 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ศรีสุนทร ถลาง
21 โรงเรียนบ้านม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง 076620144
22 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง
23 โรงเรียนวัดมงคลวราราม สาคู ถลาง
24 โรงเรียนบ้านในทอน (ศูนย์พัฒนาครูชายฝั่งทะเลอันดามัน) สาคู ถลาง 08-9956-4588 e-mail : bannaithonschool@gmail.com
25 โรงเรียนบ้านสาคู สาคู ถลาง 076327199
26 โรงเรียนบ้านบางเทา เชิงทะเล ถลาง
27 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เชิงทะเล ถลาง 076 324482
28 โรงเรียนบ้านพรุจำปา เทพกระษัตรี ถลาง
29 โรงเรียนเมืองถลาง เทพกระษัตรี ถลาง
30 โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง
31 โรงเรียนบ้านแหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง
32 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เทพกระษัตรี ถลาง -
33 โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง
34 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง ไม้ขาว ถลาง
35 โรงเรียนบ้านหมากปรก ไม้ขาว ถลาง 0-7633-1506
36 โรงเรียนบ้านคอเอน ไม้ขาว ถลาง
37 โรงเรียนบ้านไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง 076-616165
38 โรงเรียนท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง
39 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต กะรน เมืองภูเก็ต
40 โรงเรียนบ้านกะตะ (ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) กะรน เมืองภูเก็ต 0-7633-0663
41 โรงเรียนบ้านฉลอง ฉลอง เมืองภูเก็ต 076-381947
42 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต
43 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
44 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
45 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-222654
46 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
47 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
48 โรงเรียนอนุบาลกนกขวัญ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
49 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต
50 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
51 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
52 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
53 โรงเรียนพิบูลสวัสดี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
54 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
55 โรงเรียนวิทยาสาธิต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
56 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
57 โรงเรียนกาญจนวัฒน็วิทยา ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
58 โรงเรียนบ้านกู้กู รัษฎา เมืองภูเก็ต
59 โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา) รัษฎา เมืองภูเก็ต
60 โรงเรียนอนุบาลบุษบง รัษฎา เมืองภูเก็ต
61 โรงเรียนเกาะสิเหร่ รัษฎา เมืองภูเก็ต 076-614087
62 โรงเรียนเทพอำนวยวิทยา รัษฎา เมืองภูเก็ต
63 โรงเรียนเกาะโหลน ราไวย์ เมืองภูเก็ต
64 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต
65 โรงเรียนแหลมพันวา วิชิต เมืองภูเก็ต 076391104
66 โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
67 โรงเรียนวิชิตสงคราม วิชิต เมืองภูเก็ต
68 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต วิชิต เมืองภูเก็ต
69 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ วิชิต เมืองภูเก็ต 0-7639-1214
70 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร วิชิต เมืองภูเก็ต
71 โรงเรียนเกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
72 โรงเรียนบ้านบางคู เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
73 โรงเรียนบ้านสะปำ (มงคลวิทยา) เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต
74 โรงเรียนอนุบาลมุสลิมภูเก็ต เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต