ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 41) 10 พ.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 ภายใต้กิจกรรม “พัฒนา ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกบางแป” (อ่าน 90) 04 เม.ย. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 87) 04 เม.ย. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 137) 26 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 144) 26 ก.พ. 66
กิจกรรม "วันคริสต์มาส" ประจำปี 2565 (อ่าน 212) 27 ธ.ค. 65
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกจากคริสต์จักรภูเก็ต (อ่าน 205) 27 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 266) 04 ธ.ค. 65
อยู่ป่าคลอก รักป่าคลอก ร่วมพัฒนาป่าคลอก (อ่าน 279) 22 พ.ย. 65
พิธีลงเสาเอกอาคารเรียน 2 ชั้น หลังใหม่ (อ่าน 305) 19 พ.ย. 65
ขอขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 274) 18 พ.ย. 65
มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอก (อ่าน 274) 16 พ.ย. 65
ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมดาราช่อง 7 สี และ ทีมผู้บริหารท้องถิ่นภูเก็ต (อ่าน 263) 16 พ.ย. 65
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 248) 14 พ.ย. 65
ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 261) 14 พ.ย. 65
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 226) 09 พ.ย. 65
กิจกรรม "การจัดการเรียนรู้บูรณาการสืบสานประเพณีลอยกระทง" (อ่าน 218) 09 พ.ย. 65
รายงานการขยายผลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินผู้เรียน RT NT และ O-NET (อ่าน 194) 09 พ.ย. 65
นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 212) 03 พ.ย. 65
ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 197) 31 ต.ค. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 (อ่าน 216) 28 ต.ค. 65
ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ (อ่าน 254) 13 ต.ค. 65
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โอลด์ ภูเก็ต ฟาร์ม (อ่าน 296) 20 ก.ย. 65
แผ่นพับสรุปกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 3 (อ่าน 284) 18 ก.ย. 65
แผ่นพับสรุปกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 2 (อ่าน 293) 18 ก.ย. 65
แผ่นพับสรุปกิจกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC 1 (อ่าน 283) 18 ก.ย. 65
ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (อ่าน 340) 10 ก.ย. 65
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยโดยศูนย์ฝึกฮอนด้า (อ่าน 320) 28 ส.ค. 65
อบรมกิจกรรมเยาวชนปลอดภัย (อ่าน 334) 09 ส.ค. 65
นิเทศติดตามการเรียนการสอนตามนโยบายจุดเน้น (อ่าน 358) 04 ส.ค. 65
ิจกรรมจิตอาสาเครือข่ายป่าคลอก (อ่าน 337) 27 ก.ค. 65
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 327) 26 ก.ค. 65
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. (อ่าน 399) 12 ก.ค. 65
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 (อ่าน 312) 12 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนภู่และวันภาษาไทย ประจำปี๒๕๖๕ (อ่าน 408) 02 ก.ค. 65
ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 447) 28 มิ.ย. 65
Open Class ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการSLC (อ่าน 362) 26 มิ.ย. 65
จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 394) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 340) 16 มิ.ย. 65
สุ่มตรวจATKเชิงรุก เปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 297) 09 มิ.ย. 65
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา2565 (อ่าน 285) 09 มิ.ย. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 289) 09 มิ.ย. 65
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 (อ่าน 307) 09 มิ.ย. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC (อ่าน 289) 09 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1/2565 (อ่าน 291) 09 มิ.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study (อ่าน 631) 02 มี.ค. 64
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 753) 21 ธ.ค. 63
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย (อ่าน 724) 14 ส.ค. 63
ช่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เข้ามาให้บริการตัดผมนักเรียนฟรี (อ่าน 1022) 24 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1222) 24 ก.ค. 63