ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกร่วมสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทย

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง โดยจะสวมใส่สัปดาห์ละ ๒ วัน ตามนโยบาย “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่ตลอดไป.

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 466 ครั้ง