ข่าวประชาสัมพันธ์
อยู่ป่าคลอก รักป่าคลอก ร่วมพัฒนาป่าคลอก
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านป่าคลอก โดยมีนางสาวกุลธิดา พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าคลอก ร่วมด้วยเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนา ภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียนบ้านป่าคลอก
ทางโรงเรียนบ้านป่าคลอก ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกๆ ท่านได้สละเวลาเพื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 206 ครั้ง