ข่าวประชาสัมพันธ์
จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน

   วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “จิบโกปี้ มีสาระ พบปะผู้นำ สัมพันธ์ชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก โดยมีนายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายป่าคลอก ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.ทั้ง ๑๐ ด้านลงสู่การปฏิบัติ ตามสพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมการขับเคลื่อน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้มอบวุฒิบัตรโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ให้แก่ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกด้วย.

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 17 ครั้ง